Email: rusi.rus@abv.bg Телефон: +359 894323034

Комбинации от най-различни билки и растения показващи природния произход и цветовия нюанс, които се използват в направата на произведенията. Постига се завидна обемност, рисунък и в комбинация се реализира едно произведение, което не отстъпва на картини рисувани с бои в частта на най важното за изкуството - ВЪЗПРИЯТИЕТО!
Картините по своята същност са уникални в предвид на използваните материяли, обработка и реализация.
На практика са вечно трайни. Те не остаряват и не пожълтяват.
Подготовката не късае използването на химически компоненти, а се изразява в събиране, сушене, смилане и топлинна обработка за добиване на цветовата палитра.
bilki
Билките с изключение на някои от тях се берат по Еньов ден. Самите творби са въздействащи на нервната система поради факта на използване на билките като естествен матерйал, и могат да помогнат на хора, който имат проблеми със здрвето.
Допирът до творбите е като терапия. Той успокоява сетивата, връща ни към НАЧАЛОТО и досега с природата, която ние сме загърбили с непрозорливоста на нашето всекидневно химическо съществувне. Избавят ни от нервността и стреса на забързаното ни ежедневие.
Акцентуването на горното ни е свързано и с нещо любопитно за вас като четете изложението, но за мен е от изключителна важност, както сами ще се убедите!
Включването на билките в творбите дойде след един сън в който моята баба

Слава Севрюкова (Сереврюкова) ми каза да включа билки!

Слава Севрюкова (Сереврюкова) -картини от сламки

А коя е Слава Севрюкова (Сереврюкова) - трудно обяснимо!
Много е важно да я опознаете и затова се опирам на възможностите на интернет. Екстрасенска и единствената жена в света с психотронно око.
Нейните възможности са научно доказани и патентовани. Поради обемноста на материялите за нея Ви давам използвате следните адреси:
Лична страница

Уикипедия

Филм за Слава Севрюкова

Слава Севрюкова във Wikia

За тези които ще решат да закупят творби създадени от мен, ще получат по желание рецепта от билки, които са плод на възможностите на моята баба - лично създадени от нея.
За въздействието на картините лично аз мога да дам доказателство като с помоща на багети покажа, че там където стои картината се неутрализира патогенната зона.
Предвид на горното държа да изясня че моята дейност не е свързана с някакви екстрасенски възможности!
За пример за устоичивоста на цветовете е рамката с войнишката снимка от 1970г. - вече 44 год. стабилни цветове
tvorba-1
Основата на която се реализират произведенията може да е дърво, фазер, порцелан, стъкло. Обработката на материалите касе и топлинна обработка за добиване на нужните нюанси на сламките в цветовия спектър.
slamki
Останалата работа е плод на моите лични умения за разполагане на сламките под съответен ъгъл за да се достигне до възприятието за произведение. Процеса на работа е изключително дълъг предвид това че сламките преди да бъдат положени се цепят с най различни размери, като предварително се обработват.
Това което мога да изработвам е:
- портрети
- пейзажи
- икони
- украса към фотоснимки
- инкрустация към шишета като подаръчни стоки
Основните размери за картини са:
- А3 - 30/42см.
- А4 -21/30см.
Също така могат да се изработват и без ограничения в размерите.
Готовите картини се обрамчват така, че да се окачват самостоятелни или да са с рамка по избор.
http://rusiart.svidnia.com