Email: rusi.rus@abv.bg Телефон: +359 894323034

Ruslan RusevВ сферата на изкуствата аз съм непознат, но това с което желая да ви запозная са мойте възможности да създавам произведения от сламки и билки.
Желая да популяризирам моите произведения и да достигнат до максимален брой любители на изкуството.
Роден съм на 24.04.1952г. в София. Завършил съм 22 гимназиия в София и институт по международен туризъм (ИМТ) в гр.Бургас. Владея немски, полски и руски език. Военната си служба съм отбил като граничар, където се научих на техниката с която създавам мойте творби. От този период имам запазени няколко творби. След 43 годишна пауза реших да започна отново да реализирам мойте умения в нови проекти.